Bild 180: Söndag 28 Juni Kl 10:48

Tror inte att jag varit inne i Fors kyrka tidigare då jag inte är någon flitig kyrkobesökare men idag tar jag med mig moster dit på en minnesgudstjänst.

De bortgångnas namn i församlingen läses upp och ett ljus tänds för var och en, den längst till vänster var för mamma…