Bild 138: Söndag 17 Maj Kl 10:02

Full fart i insektshotellet som jag köpte för fyra år sen, vet inte vilken sorts bi det är då det finns 270 arter vilda bin i Sverige varav många är hotade / rödlistade men roligt att kunna hjälpa till lite!

De lägger ägg, bäddar och lägger in matpaket åt larverna som utvecklas inne i rören, antar att det är solitära bin som föredrar små enrummare. (PS har nu fått veta att det är rödmurarbin.)