Bild 152: Söndag 31 Maj Kl 18:30

Spanar lite på fågellivet på gården och i åtminstone två av holkarna har blåmesarna fått ungar och i en hålighet i en asp har vår trogna hacke bildat familj.

Båda hjälps åt med att städa ur och mata, här står det insekter på menyn fast hacke fortfarande är flitig besökare vid fågelbordet.